Huisregels

Bezoekers dienen minimaal 16 jaar te zijn en dit middels geldige legitimatie aan te kunnen tonen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).

 • Huisregels V.I.P.
  A. Alle gasten dienen minimaal 18 jaar te zijn en dit middels geldige legitimatie aan te kunnen tonen. (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
  B. Alle gasten die voor onze V.I.P. worden uitgenodigd moeten een legitimatie meenemen en laten zien bij de entree van Club Jinx. Club Jinx zal alle voornamen en achternamen noteren van deze gasten bij de entree.
  C. De aanvrager van het arrangement dient een telefoonnummer achter te laten, dan wel een emailadres
  D. Elke tafel bestaat uit minimaal 1/3 vrouwen.
  E. De genodigden van het V.I.P. arrangement gaan bij voorkeur zoveel mogelijk compleet naar binnen. Is dat niet het geval, dan wordt door de aanvrager van het arrangement aangeven aan de hostess welke personen nog moeten arriveren. Alleen deze mensen mogen dan nog naar binnen.
  F. V.I.P. arrangementen worden tot 01:30 uur gereserveerd gehouden voor aanvragers. Na 01:30 zal Club Jinx de tafel doorverkopen. Aanbetalingen voor arrangementen worden niet geretourneerd.
  G. Jassen van genodigden moeten altijd in de garderobe worden opgehangen.
  H. Er mag niet worden gerookt in de V.I.P. Lounge. Uitsluitend in de rookruimte is dit toegestaan.
  I. Het gebruik van drugs is te allen tijde verboden.
  J. Bij de entree krijgen alle gasten van het V.I.P. arrangement een V.I.P. bandje. Zonder bandje wordt de toegang ontzegd in de V.I.P. Lounge.
  K. Alle genodigden dienen zich aan de huisregels van Club Jinx te houden. Het niet houden aan de huisregels leidt tot uitzetting en/of ontzegging van Club Jinx. Deze zijn te vinden bij de entree van Club Jinx en op onze website. Bij het niet houden aan de regels van Club Jinx, behoudt Club Jinx zich het recht voor om aanvragen te weigeren. Hoe dan ook geldt dat Club Jinx te allen tijde om haar moverende redenen het recht heeft om gasten te weigeren.
 • Algemene huisregels
 • Er wordt zowel binnen als buiten de club streng toezicht gehouden op bezoekers door middel van een camerabewakingssysteem. 
 • In Club Jinx wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Club Jinx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in Club Jinx geschiedt daarom geheel op eigen risico.
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen de toegang worden ontzegd.
 • Bezoekers die weigeren legitimatie te tonen of te registreren kunnen worden geweigerd.
 • Personen die weigeren entreegeld te betalen worden niet toegelaten.
 • Onze gasten mogen zich bij de entree niet agressief of dominant opstellen (in woord en gedrag).
 • Onze gasten mogen niet onder invloed zijn van drugs of overvloedig alcohol.
 • Onze gasten mogen geen drugs verhandelen, gebruiken, toedienen of daartoe aanstalten maken.
 • Grote groepen dienen van te voren te reserveren, een reservering op de gastenlijst of V.I.P. betekent geen gegarandeerde toegang. Hierbij zal rekening gehouden worden met diverse concepten, dresscode, leeftijd en een evenredige groepssamenstelling heren/dames.
 • Gebruik van de garderobe is verplicht en kosteloos.
 • Onze gasten moeten een verzorgd uiterlijk hebben, bijv.: geen sportkleding, oude sportschoenen, geen vieze/oude kleding, geen aanstootgevende kleding en geen petten van allerlei soorten en maten te dragen.
 • Op bovenstaande regel geldt een uitzondering bepaalde concept feesten, dan is het de bezoeker toegestaan om een passende snapback/hoed te dragen.
 • Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel V.I.P. reserveringen zich aanmelden, dan wordt er voor deze personen ruimte vrij gehouden. Dit kan als reden voor weigering worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor besloten party’s.
 • Personen die weigeren door de metaaldetector te lopen of niet gefouilleerd willen worden, krijgen geen toegang tot de club.
 • Indien er bij de metaaldetector of fouilleren voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten.
 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
 • Bij calamiteiten dient u altijd de instructies van het personeel of beveiliging op te volgen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/vermissing en/of beschadiging.
 • U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en verplaatsen.
 • Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.
 • Overtreding van één van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.
 • Tassen of bagage kunnen gecontroleerd worden door onze medewerkers.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen.
 • Gevonden voorwerpen dien je bij één van onze beveiligingsmedewerkers in te leveren.
 • Foto’s die worden gemaakt in de club zijn ten alle tijde eigendom van Club Jinx, deze foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 • Wanneer je klachten van welke aard ook hebt, kun je deze bij onze directie melden. Klachten dien je altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke vervalt je klachtrecht.