Huisregels

In onderstaand reglement vind je de huisregels die in ons bedrijf gelden. Je bent verplicht om je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

1. Legitimatie

Bezoekers dienen altijd een geldig legitimatiebewijs te tonen, dit mag zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Geen legitimatie = geen toegang!!

2. Terrein

Medewerkers van Uitgaanscentrum Jinx geven aanwijzingen voor het ordelijk parkeren. Deze aanwijzingen dien je altijd op te volgen. Tevens is het niet toegestaan om langer op het terrein van Uitgaanscentrum Jinx te verblijven dan nodig is om het terrein te verlaten. Uitgaanscentrum Jinx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiele en immateriële schade van bezoeker en van voertuigen op de parkeerplaatsen.

3. Flyeren

Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten Uitgaanscentrum Jinx te verspreiden.

4. Camera’s

Op diverse plaatsen in Uitgaanscentrum Jinx, maar ook op ons terrein hangen camera’s. Een ieder die ons terrein en/of bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

5. Fotografie

Ten behoeve van onze website worden er in het weekend (zaterdag op zondagnacht) en bij speciale gelegenheden foto’s gemaakt. Aan deze, op de site gepubliceerde foto’s kan op geen enkele wijze aanspraak of kunnen rechten worden ontleend. Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het niet toegestaan om foto en/of video-opnames te maken.

6. Fouilleren

Bij betreding van ons terrein, bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat je moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Het weigeren van deze controle zal dan ook resulteren in een toegangsverbod voor Uitgaanscentrum Jinx.

7. Wapens/ongewenste voorwerpen

Het gebruiken en/of bij zich hebben van enigerlei wapens en/of ongewenste voorwerpen is ten strengste verboden. Mocht bij controle blijken dat je wapens en/of ongewenste voorwerpen bij je hebt, dien je afstand te doen van deze voorwerpen. De goederen zullen de eerst volgende werkdag ingeleverd worden bij de Politie te Veendam. Voor het eventueel terug verkrijgen van afgestane voorwerpen kun je je melden bij het politiebureau te Veendam.

8. Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen en/of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Dit geldt ook voor soft drugs.

9. Roken

Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes, de rest van het bedrijf is rookvrij. Deze regel is tevens van toepassing op e-smokers en aanverwante rookartikelen.

10. Handel in goederen

Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

11. Gedrag

Ongewenste intimiteiten, asociaal of agressief gedrag worden nimmer getolereerd.
Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en kan resulteren in een toegangsverbod voor Uitgaanscentrum Jinx.

12. Samenscholing

Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.

13. Kleding

Bezoekers dienen een verzorgd uiterlijk te hebben en passende kleding is vereist. Bezoekers zijn verplicht om halskettingen onder de kleding te dragen. Sportkleding, sportschoenen, kapotte kleding, doorschijnende/ onzedelijke kleding, kleding met groepskenmerkende teksten en/of uitingen, vesten (met capuchon) en hoodies zijn niet toegestaan. Tevens zijn hoofddeksels zoals petjes niet toegestaan. Bij twijfel is de beslissing van het personeel bindend.

14. Consumptiegebruik

Het meebrengen c.q. nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan.
Consumpties dien je met Uitgaanscentrum Jinx munten te betalen. Consumptiemunten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere gebruikte consumptiemunten.

15. Alcohol

Buitensporige consumptie van alcoholische dranken is niet toegestaan. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank en/of andere middelen wordt de toegang geweigerd.

16. Eigendommen

Het is verboden eigendommen van Uitgaanscentrum Jinx mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken (glaswerk, flessen etc.). Bij beschadiging van onze eigendommen ben jij aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

17. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dien je bij één van onze beveiligingsmedewerkers in te leveren.

18. Geluidsniveau

In ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in ons bedrijf geschiedt daarom geheel op eigen risico.

19. Klachten

Wanneer je klachten van welke aard ook hebt, kun je deze bij onze directie melden. Klachten dien je altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke vervalt je klachtrecht.

20. Instructies personeel

Instructies van onze (beveiligings)medewerkers dienen in het belang van jou en onze veiligheid terstond opgevolgd te worden. Overtreding van bovenstaande regels kan resulteren in een toegangsverbod. Deze overtreding zal altijd gemeld worden aan de Politie.
 In de trappenhal is een EHBO-ruimte aanwezig met gediplomeerd personeel. Mocht er EHBO toegepast moeten worden, kun je iemand van het personeel waarschuwen.


Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0